Νομοθεσία - Υπουργικές Αποφάσεις

  1. Καθορισμός ζωνών πρόσω ή επιχειρήσεων νήσου Κύπρου (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1058 - 28 Αυγούστου 2000)
  2. Ευεργετικές ρυθμίσεις τέκνων και επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθησαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 220 - 29 Σεπτεμβρίου 1998 - Νόμος 2643)
  3. Υπουργική Απόφαση για τους έφεδρους και κληρωτούς οπλίτες που συμμετείχαν στα Πολεμικά Γεγονότα στην Κύπρο το 1974 ώστε να μπορούν να νοσηλεύονται στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
  4. Αναμνηστικό Μετάλλιο και Τιμητικό Δίπλωμα (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 248 - 14 Νοεμβρίου 2006)
  5. Προαγωγή Βαθμού πεσόντων και αγνοουμένων (Σχέδιο Νόμου ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1178 - 31 Δεκεμβρίου 2008)
  6. Σχέδιο Νόμου (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 38 - 29 Φεβρουαρίου 2008) για εκμετάλλευση περιπτέρων και ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών.
  7. Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 54 - 1 Απριλίου 2009) για καθορισμό προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου.
  8. Είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια των Πολεμιστών Κύπρου 1974