Ίδρυση Συλλόγου

Σας γνωρίζουμε την ίδρυση του Συλλόγου ο οποίος φέρει την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύλλογος Εθνικής Φρουράς Πολεμιστών Κύπρου 1974" του οποίου μέλη είναι όλοι οι εξ' Ελλάδος Έφεδροι Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες που υπηρέτησαν την Στρατιωτική τους Θητεία στην Εθνική Φρουρά (Κυπριακός Στρατός, Πυροβολικό και Τεθωρακισμένα) και έλαβαν μέρος στα Πολεμικά Γεγονότα της Κύπρου (Πολεμικές Επιχειρήσεις Αττίλα 1 και Αττίλα 2) από 20 Ιουλίου 1974 και μετά κατά του Τούρκου εισβολέα.

 

Ο Σύλλογος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε με την υπ' αριθμό 3059/09.05.2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξων αριθμό 27389/28.05.2008 στο βιβλίο σωματείων.

 

Ο Σύλλογος πληροί τις προϋποθέσεις του ν.δ. 4089/1960 και τίθεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αριθμός Αναγνώρισης Εφεδροπολεμικού Σωματείου ΔΕΠΑΘΑ Φ900/11/Σ782/06-06-08. Γνωμοδότηση 30/06/2008.

 

Ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στα βιβλία της Νομαρχίας Αθηνών 08.08.2008 με τηρούμενο στην Υπηρεσία Φάκελο του Σωματείου με Αριθμό 18948.

 

Σκοπός του Σωματείου είναι η σύζευξη, σύμπνοια, αδελφοσύνη και επικοινωνία όλων αυτών που πολεμήσαμε στην Κύπρο το 1974 στην Εθνική Φρουρά (Κυπριακός Στρατός, Πυροβολικό και Τεθωρακισμένα) και δώσαμε τη ζωή μας εναντίον του Τούρκου Κατακτητή για το όραμα της Ελευθερίας.