29. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

29. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Όνοματεπώνυμο: ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Όνομα Πατρός: ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
Τόπος Καταγωγής: ΜΗΛΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Βαθμός: ΕΦΕΔΡΟΣ
Τόπος Θανάτου: ΤΖΙΑΟΣ
Ημερομηνία θανάτου: 22/7/1974

181 ΜΠΠ / 398ΤΠ