22. ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΗΣ

22. ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΗΣ
Όνοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΗΣ
Όνομα Πατρός: ΑΝΔΡΕΑΣ
Τόπος Καταγωγής: ΔΕΥΤΕΡΑ
Βαθμός: ΕΦΕΔΡΟΣ
Τόπος Θανάτου: ΑΘΑΛΑΣΣΑ
Ημερομηνία θανάτου: 20/7/1974

185 ΜΠΠ