13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Όνοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Όνομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ
Τόπος Καταγωγής: ΤΡΙΚΩΜΟ
Βαθμός: ΔΕΚΑΝΕΑΣ
Τόπος Θανάτου: ΣΥΓΧΑΡΙ
Ημερομηνία θανάτου: 20/7/1974

181 ΜΠΠ