05. Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Αξιωματικών και Οπλιτών ΕΛ.ΔΥ.Κ.

05. Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Αξιωματικών και Οπλιτών ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Αξιωματικών και Οπλιτών ΕΛ.ΔΥ.Κ. κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974 - Μαλούντα - Κύπρος